Редакційна колегія

Редакційна колегія: пропонує всім зацікавленим особам взяти участь у написанні та публікації робіт в електронному та друкованому науково-практичному журналі:

1. «Світ науки та освіти» (The World of Science and Education) - розрахований на наукових та освітніх працівників, викладачів, вчителів, аспірантів та фахівців.

2. «Світ науки та освіти» (The World of Science and Education) JUNIOR – розрахований на студентів та учнів 9-11 класів навчальних закладів I-III
рівня акредитації.

Барабаш Юрій Григорович
Голова Редакційної колегії
 • доктор юридичних наук;
 • професор;
 • проректор з навчальної роботи НЮУ імені Ярослава Мудрого;
 • член-кореспондент Національної академії правових наук України.
Булгаков Артур Олександрович
Заступник Голови Редакційної колегії
 • Кандидат юридичних наук;
 • асистент кафедри історії держави та права НЮУ імені Ярослава Мудрого;
 • Виконавчий директор Асоціації випускників НЮУ імені Ярослава Мудрого.
Нанарова Ольга Олександрівна
Відповідальний секретар
 • практикуючий адвокат;
 • Заступник Голови Секретаріату Асоціації випускників НЮУ імені Ярослава Мудрого.
Головкін Богдан Миколайович
Доктор юридичних наук
 • професор;
 • завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права;
 • головний науковий співробітник сектору дослідження проблем злочинності та її причин Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.
Гусаров Костянтин Володимирович
Доктор юридичних наук
 • професор;
 • завідувач кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Данильян Олег Геннадійович
Доктор філософських наук
 • професор;
 • завідувач кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Єрмолаєв Віктор Миколайович
Доктор юридичних наук
 • професор кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн;
 • академік НАПрН України;
 • директор Інституту післядипломної освіти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Кучерявенко Микола Петрович
Доктор юридичних наук
 • професор;
 • завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • перший віце-президент Національної академії правових наук України.
Серьогіна Світлана Григорівна
Доктор юридичних наук
 • професор;
 • завідувач кафедри державного будівництва та місцевого самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • член-кореспондент Національної академії правових наук України.
Ярошенко Олег Миколайович
Доктор юридичних наук
 • професор кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • член-кореспондент Національної академії правових наук України.
Бабічев Анатолій Валерійович
 • заступник голови Харківської обласної державної адміністрації.
Дроздов Олександр Михайлович
Кандидат юридичних наук
 • доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
Дулуб Лідія Миколаївна
 • голова Харківської обласної профспілкової організації працівників освіти і науки України.
Тітов Микола Ілліч
Кандидат юридичних наук
Дудченко Олександр Юрійович
Кандидат юридичних наук
 • асистент кафедри організації судових та правоохоронних органів;
 • Голова профкому студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • заступник Директора Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України.
Зелінська Яна Сергіївна
Кандидат юридичних наук
 • асистент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Казак Ріната Алімівна
Кандидат юридичних наук
 • асистент кафедри історії держави та права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Карнаух Богдан Петрович
Кандидат юридичних наук
 • асистент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • заступник декана міжнародно-правового факультету.
Мохончук Богдан Сергійович
Кандидат юридичних наук
 • асистент кафедри Конституційного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Голова студентського наукового товариства Університету.
Невідома Надія Володимирівна
Кандидат юридичних наук
 • асистент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • науковий співробітник сектору дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.
Рубащенко Микола Анатолійович
Кандидат юридичних наук
 • асистент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Федчишин Сергій Анатолійович
Кандидат юридичних наук
 • доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Цувіна Тетяна Андріївна
Кандидат юридичних наук
 • асистент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • адвокат;
 • медіатор.